X

İSTANBUL’DA YAŞAMAK MI?
İSTANBUL’U YAŞAMAK MI?

EN
BİLGİ TALEP

Fuzul G.Y.O A.Ş.

Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Fuzul G.Y.O A.Ş. Tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

İletişim/Bilgi Formunda okuduğum ve anladığımı beyan ettiğim “İletişim ve Bilgi Talep Formlarında İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni”nde belirtilen; amaçlar ve kapsamla, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, ad soyad, e-posta, cep telefonu gibi kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verilerimin,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Fuzul G.Y.O A.Ş. tarafından işlenmesine,Kişisel verilerimin, Fuzul G.Y.O A.Ş. tarafından;Şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, Fuzul G.Y.O A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla üçüncü kişilere ve yetkili mercilere aktarılmasına, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesine, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesine, tarafıma, e-posta, SMS gibi muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine,herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza verdiğimi, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı;kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.